Báo cáo doanh thu

Báo cáo doanh thu

09:38 - 26/04/2018

Báo cáo đơn hàng
Báo cáo bán buôn
Báo cáo bán lẻ
Báo cáo tồn kho
Báo cáo khách hàng

Người dùng có thể xem báo cáo doanh thu theo các tiêu chí sau:

•  Doanh thu theo ngày

•  Doanh thu theo cửa hàng

•  Doanh thu và lợi nhuận theo cửa hàng

•  Doanh thu theo sản phẩm

•  Doanh thu theo danh mục sản phẩm

•  Doanh thu theo thương hiệu

•  Hiệu quả kinh doanh theo danh mục

•  Doanh thu theo nhân viên bán hàng

•  Doanh thu theo nhà cung cấp

- Thao tác: Bấm menu “Báo cáo” -> Bấm “Doanh thu” -> Chọn một tiêu chí báo cáo muốn xem.

Bảng thống kê cùng với biểu đồ tương ứng với từng tiêu chí sẽ được hiển thị