Báo cáo đơn hàng

Báo cáo đơn hàng

10:31 - 26/04/2018

Báo cáo doanh thu
Báo cáo bán buôn
Báo cáo bán lẻ
Báo cáo tồn kho
Báo cáo khách hàng

Người dùng có thể xem báo cáo đơn hàng theo các tiêu chí sau:

•  Đơn hàng theo ngày tháng năm

•  Đơn hàng theo tỉnh thành, quận huyện.

•  Đơn hàng theo giá trị đơn hàng.

•  Đơn hàng theo nguồn đơn hàng

- Thao tác: Bấm menu “Báo cáo” -> Bấm “Đơn hàng” -> Chọn một tiêu chí báo cáo muốn xem.

Bảng thống kê cùng với biểu đồ tương ứng với từng tiêu chí sẽ được hiển thị