Cài đặt bình luận

Cài đặt bình luận

14:30 - 05/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

Cài đặt phần bình luận sản phẩm/tin tức/… trên website

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Bình luận”.

•  Bước 2: Cấu hình bình luận → Bấm “Cập nhật để lưu lại