Cài đặt kênh bán hàng

Cài đặt kênh bán hàng

11:44 - 05/05/2018

Cài đặt kênh bán hàng lazada và shopee: người dùng sẽ chuyển đổi các danh mục sản phẩm trên lazada/shopee tương đương với các danh mục sản phẩm trong phần mềm quản lý bán hàng.

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Kênh bán hàng”.

•  Bước 2: Tích chọn các danh mục sản phẩm trên kênh bán hàng và chọn danh mục sản phẩm tương ứng trong phần mềm quản lý bán hàng → Bấm “Cập nhật để lưu lại