Cài đặt sản phẩm

Cài đặt sản phẩm

16:52 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cấu hình chung” → “Sản phẩm

•  Bước 2: Chuyển trạng thái ON/OFF để hiển thị/không hiển thị icon này ở phần Sản Phẩm trên Frontend