Cập nhật điều kiện khuyến mãi

Cập nhật điều kiện khuyến mãi

16:53 - 24/04/2018

Cho phép doanh nghiệp có thể thêm các điều kiện về khách hàng, đơn hàng, thời gian mua hàng, sản phẩm áp dụng cụ thể cho các chương trình khuyến mãi.

- Thao tác

•  Bước 1: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

•  Bước 2: Bấm vào tên chương trình khuyến mãi → Bấm “Cập nhật điều kiện khuyến mãi”.

•  Bước 3: Người dùng có thể cài đặt điều kiện cụ thể để đơn hàng được hưởng khuyến mãi → Bằng cách: chuyển trạng thái các điều kiện: “Điều kiện đơn hàng”,”sản phẩm áp dụng”, “thời gian mua hàng”, “đối tượng mua hàng” sang ON và nhập dữ liệu cho chúng.

•  Bước 4: Bấm “Cập nhật”.