Đơn hàng

17:01 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cấu hình chung” → “Đơn hàng

•  Bước 2:  Cấu hình đơn hàng → Bấm “Cập nhật” để lưu lại

°  Số ngày sửa hóa đơn: nếu ngày tạo đơn hàng so với thời điểm hiện tại quá số ngày được cấu hình thì không thể sửa đơn hàng.

°  Không cho phép xử lý đơn hàng: Nếu ở trạng thái ON nghĩa là nếu 1 đơn hàng được nhân viên A chuyển sang trạng thái đang xác nhận, thì các nhân viên khác không thể chuyển được trạng thái đơn hàng này.