In mã vạch sản phẩm trong phiếu

In mã vạch sản phẩm trong phiếu

15:04 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

In nhanh mã vạch cho các sản phẩm có trong phiếu XNK

- Thao tác

•  Bước 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → Bấm biểu tượng Hoa thị  ở cột của phiếu cần in mã vạch → Chọn “In mã vạch sản phẩm trong phiếu”.

•  Bước 2: Cấu hình tem in và chọn khổ giấy -> Bấm “Xem và in” -> Mã vạch sẽ được in ra

- Ngoài sản phẩm có trong phiếu, người dùng có thể thêm sản phẩm khác để in mã vạch của nó bằng cách: nhập Tên/Mã của sản phẩm → Chọn sản phẩm để thêm vào danh sách sản phẩm cần in mã vạch.