In phiếu xuất nhập

In phiếu xuất nhập

14:59 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Cho phép doanh nghiệp in nhanh phiếu XNK

- Thao tác: Từ màn hình Chi tiết phiếu xuất nhập kho → Bấm 

Một tab trình duyệt mới hiển thị → Lựa chọn các thông số cần in → Bấm “Print