Mẫu in

16:44 - 04/05/2018

Thông tin website
Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển

1. Xem danh sách mẫu in tự thiết kế

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Mẫu in”.

 

Danh sách mẫu in tự thiết kế sẽ hiển thị

2. Tự thiết kế mẫu in

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Mẫu in”.

•  Bước 2: Người dùng lựa chọn phần chức năng cần thiết kế mẫu in: Xuất nhập khẩu, Bán hàng, Đơn hàng và trong mỗi nhóm chức năng này lại là các chức năng con của nó.

•  Bước 3: Có 2 sự lựa chọn là Mẫu dựng sẵn hoặc người dùng tự thiết kế mẫu in. Bên cạnh là mẫu dựng sẳn để người dùng xem trước.

°  Nếu chọn “Tự thiết kế” → Người dùng có thể chọn áp dụng mẫu in này cho riêng các cửa hàng cụ thể. Nếu không chọn cửa hàng cụ thể, mặc định mẫu in này được sử dụng cho toàn bộ hệ thống cửa hàng.

°  Thiết kế mẫu in → Bấm “Lưu mẫu in” để lưu lại

3. Xem trước mẫu in

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Cài đặt chung” → “Mẫu in

•  Bước 2: Bấm nút “Xem trước” để xem trước mẫu dựng sẵn và tự thiết kế.