Thông tin website

Thông tin website

16:48 - 03/05/2018

Ngôn ngữ
Tỉnh thành
Email
Cài đặt vận chuyển
Tỉ giá tiền tệ

Cho phép doanh nghiệp cài đặt thông tin cơ bản của website

- Thao tác: Từ menu “Cài đặt” → chọn “Cài đặt chung” → “Thông tin website

a. Thông tin chính

•  Hiển thị thông tin lên trang web:

°  Tiêu đề: Tiều đề của trang web, được hiển thị trên thanh trình duyệt.

°  Các từ khóa: sẽ phục vụ cho việc seo trang web.

°  Favicon: là một ảnh nhỏ hiển thị trước tiêu đề của trang web trên thanh tiêu đề của trình duyệt. Favicon cũng được hiển thị khi người dùng bookmarrk địa chỉ trang web → Favicon được xem như một logo thu nhỏ, giúp người dùng dễ dàng nhận ra trang web của bạn trong danh sách bookmark.

°  Logo: là logo của trang web, được hiển thị khi người dùng kéo block logo vào trang web.

°  Phần giới thiệu về công ty/cửa hàng: phần này thường sẽ hiển thị ở footer của trang web và được hiển thị khi kéo block footer vào trang web.

°  Chi nhánh: hiển thị các chi nhánh của cty/ cửa hàng (nếu có) → nội dung này cũng đi cùng với block và sẽ được hiển thị khi kéo block vào.

→ Tùy người dùng theo sở thích hay thẩm mĩ, mà có thể kéo thả block để hiển thị nội dung lên trang web.

b. Google

Cấu hình trong tab Google để người dùng có thể share bài viết, đăng nhập trang web bằng google.

c. Facebook

Cấu hình trong tab Facebook để người dùng có thể share bài viết, comment bài viết hoặc đăng nhập trang web bằng facebook.

d. Fanpage

•  Fanpage là trang giao lưu tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng trên mạng xã hội,

•  Người dùng có thể tạo fanpage cho nhiều mạng xã hội như facebook, twitter,... và gắn nó lên trang web.

e. Sitemap

•  Công việc của sitemap là hướng dẫn cho các bộ máy tìm kiếm thu nhập thông tin của trang web một cách hiệu quả đồng thời cập nhật những thay đổi trên trang web của bạn.

•  Người dùng tạo sitemap cho trang web bằng cách cấu hình thông tin trong tab Sitemap.

f. Social share box

•  Cấu hình cho việc hiển thị/ không hiển thị hộp chia sẻ bài viết trên mạng xã hội. Tích chọn mạng xã hội, kiểu hiển thị hay chính là vị trí hiển thị hộp chia sẻ này trên trang web.

g. Giới hạn đăng nhập theo IP

Giới hạn máy được đăng nhập vào phần mềm quản lý kho theo IP