Tìm kiếm chương trình khuyến mãi

Tìm kiếm chương trình khuyến mãi

16:41 - 24/04/2018

Xem danh sách chương trình khuyến mãi
Thêm mới chương trình khuyến mãi
Sửa chương trình khuyến mãi
Xóa chương trình khuyến mãi
Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

Người dùng có thể tìm kiếm nhanh và chính xác chương trình khuyến mãi theo các tiêu chí căn bản như tên chương trình khuyến mãi và trạng thái

- Thao tác

•  Bước 1: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

•  Bước 2: Nhập dữ liệu vào ô tìm kiếm → Ấn Enter hoặc nhấp vào icon Tìm kiếm.

→ Chương trình khuyến mãi nào khớp với dữ liệu nhập vào sẽ hiển thị

- Sau khi tìm kiếm, người dùng bấm icon Refresh để hiển thị lại toàn bộ danh sách chương trình khuyến mãi.