Xóa cache

17:03 - 05/05/2018

Loại danh mục
Đối tượng danh mục
Danh sách chức năng
Tiện ích
Attribute

- Thao tác:

•  Bước 1: Từ menu “Cài đặt” → “Hệ thống” → “Xóa cache

•  Bước 2: Chọn “Loại cache” cần xóa → Bấm “Xóa cache

Cache trình duyệt đã được xóa.