Xóa chương trình khuyến mãi

Xóa chương trình khuyến mãi

08:50 - 26/04/2018

Xem danh sách chương trình khuyến mãi
Tìm kiếm chương trình khuyến mãi
Thêm mới chương trình khuyến mãi
Sửa chương trình khuyến mãi
Chuyển trạng thái chương trình khuyến mãi

Cho phép doanh nghiệp xóa chương trình khuyến mãi tạo lỗi hoặc không còn hữu dụng để tiết kiệm dung lượng sử dụng website.

- Thao tác

•  Bước 1: Từ menu “Khuyến mãi” → chọn “Khuyến mãi”.

•  Bước 2:

°  Xóa chương trình khuyến mãi riêng lẻ -> Nhấp vào icon Xóa của chương trình khuyến mãi cần xóa.

°  Xóa nhiều chương trình khuyến mãi-> Tích chọn chương trình khuyến mãi -> Bấm button “Xóa”.

•  Bước 3: Một thông báo hiện ra, hỏi xem có xóa chương trình khuyến mãi hay không? Chọn “Đồng ý” để xóa.