Xóa phiếu xuất nhập kho

Xóa phiếu xuất nhập kho

15:14 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Cho phép người dùng xóa phiếu XNK lỗi hoặc không còn cần thiết.

- Thao tác

•  Bước 1: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho → Bấm biểu tượng Hoa thị  ở cột của phiếu cần xóa → Chọn “Xóa phiếu” để ra màn hình Xác nhận xóa phiếu

 

•  Bước 2: Một thông báo hệ thống hiển thị → Người dùng phải điền Lý do xóa bản ghi → Sau đó bấm “Đồng ý” để xóa bản ghi.