Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

Xuất excel danh sách phiếu xuất nhập kho

14:28 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Tải file excel danh sách phiếu xuất nhập kho về máy tính.

- Thao tác: Từ màn hình Danh sách phiếu xuất nhập kho

•  Xuất file excel cho nhiều phiếu: Bấm “Hành động” -> Chọn “Xuất excel trang hiện tại”/”Xuất excel toàn bộ các trang”.

•  Xuất file excel cho từng phiếu lẻ: Bấm biểu tượng Hoa thị  của phiếu cần xuất excel -> Chọn “Xuất excel”.

File excel sẽ được tải về máy.