Xuất excel danh sách sản phẩm xuất nhập kho

Xuất excel danh sách sản phẩm xuất nhập kho

15:49 - 26/04/2018

Xem danh sách phiếu xuất nhập kho
Thêm phiếu nhập nhà cung cấp
Thêm phiếu trả nhà cung cấp
Chuyển kho
Tìm kiếm phiếu xuất nhập kho theo các tiêu chí

Tải file excel danh sách sản phẩm xuất nhập kho về máy.

- Thao tác: Từ màn hình Danh sách sản phẩm xuất nhập kho → Bấm “Hành động” -> Chọn “Xuất excel trang hiện tại

File excel sẽ được tải về máy.